Trang thông tin điện tử
Phường Long Hương

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Long Hương

Lãnh đạo

1 Nguyễn Văn Trọng Bí thư Đảng uỷ
Số điện thoại: 0933666979
Email:
Lĩnh vực phụ trách:
2 Nguyễn Thanh Quang PBT Đảng ủy
Số điện thoại: 0942617272
Email:
Lĩnh vực phụ trách:
3 Phùng Thị Yến PCT HĐND
Số điện thoại: 0985535167
Email: yenpt@baria.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách:
4 Trần Văn Hậu CT UBND
Số điện thoại: 0938486458
Email: hautv@baria.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách:
5 Nguyễn Thị Thu Út PCT. UBND
Số điện thoại: 0973677054
Email: utntt@baria.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách:
6 Nguyễn Ngọc Chinh PCT. UBND
Số điện thoại: 0919051818
Email: chinhnn@baria.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: