Trang thông tin điện tử
Phường Long Hương

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Long Hương

NGƯỜI CÁN BỘ KHU PHỐ GƯƠNG MẪU, TẬN TỤY VỚI NHÂN DÂN

26/05/2023 - 07:52

       Người dân ở khu phố Hương Sơn ai cũng luôn quý mến anh và quen gọi anh với cái tên gần gũi “Anh 3 Hùng” người trưởng khu phố gương mẫu, hết lòng tận tụy vì công việc chung. Vốn là người nhiệt tình, trách nhiệm với cộng đồng nên ngay sau khi nghỉ công tác ở phường Long Hương, anh Nguyễn Tiết Hùng tích cực tham gia công tác xã hội, từ năm 2003 đến nay liên tục được nhân dân tín nhiệm bầu làm trưởng ban Điều hành khu phố Hương Sơn. Anh Nguyễn Tiến Hùng (người đứng bên trái) tặng quà cho bà con trong ngày Hội Đại Đoàn kết khu phố Hương sơn. Anh Nguyễn Tiết Hùng sinh năm 1953, là đảng viên chi bộ khu phố Hương Sơn, là đại biểu HĐND phường, trãi qua 20 năm đảm nhiệm chức danh trưởng khu phố, anh luôn tham mưu tốt vơi cấp ủy chi bộ và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với ban Công tác Mặt trận triển khai tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận phát động góp phần xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong công việc đồng chí luôn chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, công khai, minh bạch với phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng" tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Thực hiện việc học tập và làm theo Bác, anh luôn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện tốt cuộc vận động “Tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước… Tổ chức tốt các hoạt động thi đua trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố, vận động nhân dân tham gia tích cực, nhiệt tình và chăm lo tốt công tác an sinh xã hội cho bà con nhân dân trong khu phố. Từ ngày làm trưởng khu phố đến nay, anh Nguyễn Tiến Hùng thực hiện tốt vai trò là chiếc cầu nối bắt nhịp cho Đảng ủy, UBND phường đến gần hơn và ngày càng sâu sát với bà con nhân dân khu phố; Đồng thời, cũng là một cánh tay giúp khu phố tích cực tham gia hưởng ứng rất nhiều phong trào, mục tiêu mà lãnh đạo địa phương đã đề ra.

Khu phố Hương Sơn có 1.037 hộ/4.743 khẩu chia thành 15 tổ dân cư, địa bàn rộng nên trong thời gian chống dịch Covid-19 khu phố gặp rất nhiều khó khăn; Nhưng anh không quản khó khăn, luôn thường xuyên hỗ trợ các tổ dân cư về những khó khăn phát sinh trong thời gian thực hiện giản cách; thực hiện theo phương châm: lấy Khu phố làm “pháo đài”, người dân là “chiến sĩ” trong phòng, chống dịch…ngoài ra anh còn cùng cấp ủy chi bộ và Ban công tác Mặt trận vận động 1.930 kg gạo và 06 triệu đồng hỗ trợ cho các hộ nghèo và hộ khó khăn. Hàng năm, anh phối hợp tốt với Ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể vận động nhân dân đóng góp ủng hộ các loại quỹ: quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ khuyến học-khuyến tài, quỹ phòng chống thiên tai…vượt chỉ tiêu giao.

Với vai trò là trưởng khu phố, anh đã cùng với cấp ủy chi bộ xây dựng khu phố ngày càng phát triển, góp phần cùng chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao hàng năm. Với sự nỗ lực trong công tác, anh Nguyễn Tiết Hùng vinh dự được Tỉnh ủy tặng Bằng khen “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền, nhiều năm liền được UBND thành phố và UBND phường tặng giấy khen cùng với nhiều thành tích khác; hòa trong niềm vui đó có niềm vui và phần thưởng lớn nhất cho anh là tình cảm quý mến, kính trọng của bà con nhân dân khu phố Hương Sơn dành cho anh “Người cán bộ khu phố gương mãu, tận tụy với nhân dân”./.


Đánh giá: