Trang thông tin điện tử
Phường Long Hương

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Long Hương

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGHE UBND PHƯỜNG BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG, AN NINH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

12/07/2023 - 08:31

Ngày 31/05/2023 thường trực Hội đồng nhân dân phường tổ chức họp cuộc họp nghe UBND phường báo cáo tình hình phát triển KTXH, QPAN 6 tháng đầu và phương hướng 6 tháng cuối năm 2023 để chuẩn bị tiếp xúc cử tri cho kỳ họp thứ Bảy HĐND phường.

                                                                 

 

Chủ trì Hội nghị bà Phùng Thị Yến - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy- PCT.HĐND phường, tham dự có ông Trần Anh Kiệt Thành ủy viên- Bí thư Đảng ủy phường, Ông Lương Trí Thanh phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, Bà Bùi Thị Quế Minh-CT.MTTQVN phường; bà Nguyễn Thị Thu Út -PCT.UBND phường,trưởng phó hai ban, các thành viên, các ngành UBND phường có liên quan và Ban điều hành 04 khu phố.

           Sau khi nghe bà Nguyễn Thị Thu Út-PCT.UBND phường báo cáo tình hình phát triển KTXH, QPAN 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2023.Thường trực HĐND, hai Ban HĐND và các thành viên tham dự họp đã thảo luận và đóng góp bổ sung vào báo cáo. Bà Nguyễn Thị Thu Út-PCT.UBND phường tiếp thu và giải trình các ý kiến đóng góp của đại biểu. Tại cuộc họp bà Phùng Thị Yến-Phó chủ tịch HĐND phường có một số ý kiến kết luận để thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri tại các khu phố đúng kế hoạch và chuẩn bị kỳ họp thứ bảy HĐND phường đúng theo quy định.


Đánh giá: