Trang thông tin điện tử
Phường Long Hương

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Long Hương

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG TỔ CHỨC HỌP LIÊN TỊCH CHUẨN BỊ KỲ HỌP THỨ BẢY HĐND PHƯỜNG

12/07/2023 - 08:33

          Ngày 25/05/2023, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ.VN phường và các ngành trực thuộc UBND phường họp phiên họp Thường trực HĐND phường mở rộng chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ Bảy, Hội đồng nhân dân phường khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ trì Hội nghị bà Phùng Thị Yến - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy- PCT.HĐND phường, tham dự phiên họp gồm có: Ông Trần Anh Kiệt Thành ủy viên- Bí thư Đảng ủy phường,

                                        

TT.UBND, UBMTTQ.VN phường, trưởng phó 02 Ban HĐND, các ngành trực thuộc UBND phường và Ban điều hành 04 khu phố. 

Tại phiên họp, sau khi nghe Thường trực HĐND phường trình bày kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ Bảy và kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ họp thứ Bảy HĐND phường; Hội nghị trao đổi và thống nhất phân công công tác chuẩn bị kỳ họp thứ Bảy HĐND phường và dự kiến thời gian tổ chức kỳ họp thứ Bảy, HĐND phường Bà Phùng Thị Yến có ý kiến kết luận sau:

TT. UBND phường chuẩn bị báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2023 phục vụ cho đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy. Hai ban HĐND phường thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết và đại biểu HĐND phường tham dự TXCT và kỳ họp đúng theo quy định. Văn phòng đôn đốc các ngành, đơn vị gửi báo cáo, tờ trình và các văn bản có liên quan khác đúng thời gian quy định; Tiếp nhận, sắp xếp, chuyển tài liệu kỳ họp và phát hành tới các đại biểu đúng thời gian quy định; Chuẩn bị tốt công tác hậu cần phục vụ cho kỳ họp, chuẩn bị hội trường và các công tác có liên quan phục vụ cho kỳ họp. 


Đánh giá: