Trang thông tin điện tử
Phường Long Hương

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Long Hương

BẢNG TIN HĐND PHƯỜNG KỲ HỌP THỨ SÁU ( CHUYÊN ĐỀ) HĐND PHƯỜNG

12/07/2023 - 08:17

Ngày 01 tháng 06 năm 2023 Hội đồng nhân dân phường Long Hương, khóa IV nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ sáu kỳ họp chuyên đề. Chủ tọa kỳ họp là bà Phùng Thị Yến và bà Đặng Thị Bích Vân  cùng 16 đại biểu HĐND phường tham dự kỳ họp. Kỳ họp thứ sáu HĐND phường khóa IV - nhiệm kỳ 2021-2026 để thực hiện quy trình,  cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND phường đối với Ông Trần Văn Hậu và ông Nguyễn Thanh Quang lý do chuyển công tác và bầu ông Lương Trí Thanh Phó bí thư Đảng ủy phường vào bầu chức danh chủ tịch UBND phường khóa IV - nhiệm kỳ 2021-2026.

                            

 Kỳ họp thông qua dự thảo của ba Nghị quyết trong đó có 2 Nghị quyết về cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu và Nghị quyết Xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch UBND phường Long Hương, khoá IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với Lương Trí Thanh, kết quả bầu cử đạt 100% đại biểu tán thành . Tại kỳ họp các đại biểu HĐND phường thống nhất cao với các nội dung nghị quyết thông qua tại kỳ họp thứ sáu.


Đánh giá: