Trang thông tin điện tử
Phường Long Hương

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Long Hương

Hội chữ thập đỏ phường tham gia tình nguyện đợt IV năm 2023

14/08/2023 - 08:30

                                    

Anh Trần Quốc Huy – Nhân viên Trường lái Đặng Lâm tham gia hiến máu tình nguyện năm 2023

Thực hiện công văn số 13507/UBND-VP ngày 14 tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố Bà Rịa về việc giao chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện năm 2023

Sáng ngày 19-20/7/2023, tại Trung tâm VH-HTCĐ phường Long Hương, Hội Chữ thập đỏ phường Long Hương phối hợp với các ngành, đoàn thể, khu phố, trường học và quần chúng nhân dân tham gia hiến máu đợt IV năm 2023.

Trong đợt này có 90 người tham gia hiến máu tình nguyện, kết quả hiến được 76 đơn vị máu, lũy kế đạt 139/184 đơn vị máu đạt 75,54% chỉ tiêu kế hoạch năm của thành phố Bà Rịa giao

                                                                                                                                                                                  Người viết tin

                                                                                                                                                                              Nguyễn Đình Sơn


Đánh giá: