Trang thông tin điện tử
Phường Long Hương

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Long Hương

Tổng quan

 

Đặc điểm tình hình phường Long Hương

Phường Long Hương có diện tích tự nhiên: 1.447,79 ha được chia thành 4 khu phố, với 39 tổ dân cư; có 2.842 hộ, 11.781 nhân khẩu (9.552 người từ 14 tuổi trở lên, 6.190 nữ).

Đông giáp: Phường Phước Hưng, phường Phước Hiệp, phường Phước Trung

Tây giáp: phường Kim Dinh

Bắc giáp: xã Tân Hải, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ; xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa

Nam giáp: phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa; phường 12, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu.

+ Về tổ chức cơ sở tôn giáo có 06 cơ sở và 01 điểm nhóm sinh hoạt đạo Tin lành thuộc hệ phái MENNONITE. Về cơ sở tín ngưỡng có 06 cơ sở tín ngưỡng. Những người có đạo ngày càng nâng cao nhận thức và tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong sinh hoạt tôn giáo ở địa phương; sống theo phương châm “tốt đời, đẹp đạo”; luôn cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với những âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo để gây chia rẽ mối đoàn kết, chống phá Nhà nước. Tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội và tương thân tương ái, chung tay vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh; góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tạo điều kiện để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

+ Phường có 39 hộ dân tộc, 188 nhân khẩu, đời sống của các hộ đồng bào dân tộc thiểu số ổn định, được hưởng đầy đủ các chính sách của Nhà nước. Các hộ đồng bào dân tộc đều chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động do Đảng, chính quyền phát động.

+ Phường có 3 truờng ở 3 bậc học: trường THCS Nguyễn Trải, Trường TH Long Hương và Trường Mầm non.

Các chỉ tiêu về KT-XH trong thời gian qua đều hoàn thành vượt mức trước thời hạn. Tổng giá trị thu được từ các ngành kinh tế của phường đều tăng hàng năm, phường được công nhận phường văn hóa năm 2007.